Türkiye Selüloz, Kağıt ve Ağaç Mamulleri Sanayi İşverenleri Sendikası - KASİSEN

Büyükdere Cad. No: 95 Çınar Apt. Kat: 3 D:11  (34387) Mecidiyeköy - İstanbul     Telefon : 0212 275 13 88 - 0212 275 83 65   Fax : 0212 275 13 89

Hakkımızda Ana Sayfa Görev ve Hedefler
İlgili Kanun ve Mevzuatlar:

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu:

Kanun No. 6356  /  Kabul Tarihi: 18/10/2012

________________________________________________________

BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç ve Tanımlar

İKİNCİ BÖLÜM: Kuruluş Esasları ve Organlar

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Üyelik

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Güvenceler

BEŞİNCİ BÖLÜM: Faaliyetler

ALTINCI BÖLÜM:  Kuruluşların Gelirleri, Denetimi ve Kapatılması

YEDİNCİ BÖLÜM: Toplu İş Sözleşmesinin Genel Esasları

SEKİZİNCİ BÖLÜM: Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması

DOKUZUNCU BÖLÜM: Toplu İş Uyuşmazlıklarının Çözümü

ONUNCU BÖLÜM: Yüksek Hakem Kurulunun Kuruluşu ve Çalışma Esasları

ON BİRİNCİ BÖLÜM: Grev ve Lokavt

ON İKİNCİ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

________________________________________________________

4857 Sayılı İş Kanunu:

Kanun No. 4857  /  Kabul Tarihi: 22/05/2003

________________________________________________________

BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Hükümler

İKİNCİ BÖLÜM: İş Sözleşmesi, Türleri ve Feshi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Ücret

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: İşin Düzenlenmesi

BEŞİNCİ BÖLÜM: İş Sağlığı ve Güvenliği

ALTINCI BÖLÜM: İş ve İşçi Bulma

YEDİNCİ BÖLÜM: Çalışma Hayatının Denetimi ve Teftişi

SEKİZİNCİ BÖLÜM: İdari Ceza Hükümleri

DOKUZUNCU BÖLÜM: Çeşitli, Geçici ve Son Hükümler

________________________________________________________

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu:

Kanun No. 6331  /  Kabul Tarihi: 20/06/2012

________________________________________________________

BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam ve Tanımlar

İKİNCİ BÖLÜM: İşveren ile Çalışanların Görev, Yetki ve Yükümlülükleri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Konsey, Kurul ve Koordinasyon

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Teftiş ve İdari Yaptırımlar

BEŞİNCİ BÖLÜM: Çeşitli ve Geçici Hükümler

________________________________________________________

İlgili Linkler:

________________________________________________________


Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu  (TİSK)

www.tisk.org.tr/tr/


TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı

www.tiskmcv.org.tr/TİSK’E ÜYE İŞVEREN SENDİKALARI

________________________________________________________

AĞAÇ:

Türkiye Ağaç Sanayii İşverenleri Sendikası

Asmalı Mescit Mah. Asmalı Mescit Sokak 2. Çiçek Apt. No: 17 K:2 D: 3-4  80050 Tünel-İSTANBUL

Tel: (212) 249 25 38 Faks: (212) 245 20 83

e-posta: tasis1961@gmail.com

________________________________________________________

KAMU:

Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS)

Kuzgun Sok. No:103 A.Ayrancı Çankaya -ANKARA

Tel: (312) 440 02 07 Hat Faks: (312) 440 02 08

www.tuhis.org.tr   e-posta: tuhis@tuhis.org.tr

________________________________________________________

CAM:

Türkiye Cam, Çimento ve Toprak Sanayii İşverenleri Sendikası

İçmeler Mahallesi, D-100 Karayolu Caddesi, No:44A (34947) Tuzla/İSTANBUL

Tel: 0850 206 50 50 Faks: 0850 206 40 40

e-posta: mtokay@sisecam.com.tr

________________________________________________________

ÇİMENTO:

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası

Köybaşı Caddesi No.40 Yeniköy-İstanbul

Tel:212 299 92 22 Faks:212 299 11 51

www.ceis.org.tr   e-posta: genel@ceis.org.tr

________________________________________________________

DERİ:

Türkiye Deri Sanayii İşverenleri Sendikası (TÜDİS)

İstanbul Organize Deri Sanayi Bölgesi 18 No.lu Yol Tuzla-İSTANBUL

Tel: (216) 394 29 39/ 3 hat Faks: (216) 394 18 58

www.tudis.org.tr   e-posta: tudis@tudis.org.tr

________________________________________________________

GIDA:

Türkiye Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası (TÜGİS)

Meşrutiyet Cad. Aslı Han, A Blok No: 10 K: 3-4 34435 Galatasaray-İSTANBUL

Tel: (212) 251 34 80-81 Faks: (212) 251 34 82

www.tugis.org.tr   e-posta: gidaisverenleri@gmail.com

________________________________________________________

İLAÇ:

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS)

Büyükdere Caddesi, Kanyon Ofis Bloğu Kat.4 No.185 34394 4.Levent - İSTANBUL

Tel: (212) 353 11 20 Fax: (212) 353 11 41

www.ieis.org   e-posta: info@ieis.org.tr - ieis@ieis.org

________________________________________________________

İNŞAAT:

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES)

4.Cadde, 719.Sokak No.3 Yıldız - Çankaya - ANKARA

Tel: (312) 441 43 50 - 441 43 72 - 441 32 89 Faks: (312) 441 36 43

www.intes.org.tr   e-posta: intes@intes.org.tr

________________________________________________________

KAMU:

Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası (KAMU-İŞ)

Filistin Sokak No: 23 06700 Gaziosmanpaşa-ANKARA

Tel: (312) 446 85 91/4 Hat - 446 85 78 Faks: (312) 446 85 79

www.kamu-is.org.tr   e-posta: kamu-is@kamu-is.org.tr

________________________________________________________

KİMYA:

Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası (KİPLAS)

Kuşbakışı Sokak No: 29 B/Blok 81180 Altunizade-Üsküdar-İSTANBUL (P.K.66 Acıbadem)

Tel: (216) 651 49 00/8 Hat Faks: (216) 474 91 92

www.kiplas.org.tr   e-posta: kiplas@kiplas.org.tr - kiplas34@hotmail.com

________________________________________________________

YEREL YÖNETİM:

Mahalli İdareler Kamu İşveren Sendikası (MİKSEN)

Meşrutiyet Cad. No.88 Daire.5-6 34430 Şişhane-İSTANBUL

Tel: (212) 292 01 01 - Faks:(212) 292 73 62

www.miksen.org.tr   e-posta: miksen@miksen.org.tr


Mahalli İdareler İşverenleri Sendikası (MİS)

Ceyhun Atıf Kansu Cad. Gezer İş Merkezi No: 137/7-8 Balgat-ANKARA

Tel: (312) 472 63 53 – 472 63 31 Faks : (312) 472 63 82 Rolex Replica Watches

e-posta: missen@mynet.com

________________________________________________________

METAL:

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)

Merkez Mahallesi Geçit Sokak No.2 34381 Şişli-İSTANBUL

Tel: (212) 232 01 04/5 Hat, Faks: (212) 241 76 19

www.mess.org.tr   e-posta: mess@mess.org.tr

________________________________________________________

PETROL ÜRÜNLERİ:

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS)

Çiğdem Mahallesi, 545.Sokak No.7 Çiğdem – Çankaya – ANKARA

Tel: (312) 287 77 21 (5 Hat) Faks: (312) 287 73 80

www.puis.org.tr   e-posta: puis@puis.org.tr

________________________________________________________

SAĞLIK ENDÜSTRİSİ:

Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS)

Mustafa Kemal Mah. 2141. Cad. No: 11/12  06520  Çankaya- ANKARA

Tel: (312) 430 65 83 Fax: (312) 430 61 83

www.seis.org.tr   e-posta: seis@seis.org.tr

________________________________________________________

ŞEKER:

Türkiye Şeker Sanayii İşverenleri Sendikası

Sağlık Mah. Aksu sok. No:11/5 06600 Sıhhiye ANKARA

Tel: (312) 433 96 01 Faks: (312) 433 16 09

e-posta: sekerisveren@mynet.com

________________________________________________________

TEKSTİL:

Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası

Metro City A Ofis Blok Büyükdere Caddesi No: 171 Kat: 19 34330 1. Levent İSTANBUL

Tel: (212) 344 07 77 Faks: (212) 344 07 66-67

www.tekstilisveren.org.tr   e-posta: info@tekstilisveren.org.tr

________________________________________________________

TOPRAK:

Türkiye Toprak, Seramik, Çimento ve Cam Sanayii İşverenleri Sendikası

Beylerbeyi, Burhaniye Mahallesi Beybostanı Sokak No:30/A 34676 Üsküdar-İSTANBUL

Tel: (216) 422 09 39 Faks: (216) 422 09 49

www.toprakisveren.org.tr   e-posta: toprak@toprakisveren.org.tr

________________________________________________________

TURİZM:

Turizm Endüstrisi İşverenleri Sendikası

Nispetiye Caddesi, Aydın Sokak Aydın İş Merkezi No.2 Daire.6 Levent - Beşiktaş - İSTANBUL

Tel: (212) 347 21 35/5 Hat Faks: (212) 347 21 46 – 347 21 48

e-posta: musaffaunlu@gmail.com

________________________________________________________

KASİSEN

Türkiye Selüloz, Kağıt ve Ağaç Mamulleri Sanayi İşverenleri Sendikası