Ana Sayfa Tarihçemiz Görev ve Hedefler
Hakkımızda…

Türkiye Selüloz, Kağıt ve Ağaç Mamulleri Sanayi İşverenleri Sendikası - KASİSEN

Büyükdere Cad. No: 95 Çınar Apt. Kat: 3 D:11  (34387) Mecidiyeköy - İstanbul     Telefon : 0212 275 13 88 - 0212 275 83 65   Fax : 0212 275 13 89

Türkiye’de kağıt sektöründeki özel sektör kuruluşların çoğalmaya başlaması ve Sendikalaşma sürecinin de işyerlerine girmesi üzerine de; bir araya gelen Özel Sektör kuruluşlarının teşebbüsü ile Kağıt İşkolunda 1977 yılında T.Selüloz , Kağıt ve Kağıt Mamülleri Sanayi İşverenleri Sendikası (KAĞIT İŞVEREN) adı ile ilk Kurucu Üyeler tarafından kurulmuş bulunan Sendikamızın amacı ise;

Kağıt, kağıttan yapılan her türlü eşya ve selüloz sanayi işkolunda faaliyet gösteren işverenlerin, çalışma ilişkilerinde, mevzuat çerçevesinde ortak ekonomik, sosyal hak ve menfaatleri korumak, geliştirmek, aralarında karşılıklı yardımlaşmalarını sağlamak,

İşkolumuzda kurulmuş ve kurulacak olan sanayi veya işyerlerinin verimli ve ahenkli çalışmasına yardımcı olmak,

İşkolundaki işverenleri Sendika çatısı altında bir birlik içinde toplamak,

Üyelerini temsil etmek,

Toplu iş sözleşmeleri akdetmek,

Çalışma barışını kurmak ve devam ettirmek, bu amaçla da Türkiye çapında faaliyette bulunmaktır.

Bu amaca bağlı olarak da, kurulduğumuz 03.02.1977 tarihinden bu yana görev alan Yönetim Kurullarımızın, uygulamaya geçirdiği çalışma programlarında;

Sendikamızın üyeleri arasındaki ilişkileri ve dayanışmayı arttırmak,

Üyelerini belli teşebbüs ve devlete bağlı kurumlar nezdinde, gereğinde kurulacak organlar içinde görev alarak da temsil etmek,

Toplu iş sözleşmelerini, İşçi Sendikaları ile işyerinin bölgesel ve sektörel koşullarını da hassasiyetle dikkate alarak, bağıtlamak ve yürütümündeki tüm aşamaların da takipçisi olmak,

İşyerlerinde çalışma barışını kurmak ve devam etmesi için, gerekli kolaylık ve gayretleri, iletişim, koordinasyon ve güçbirliğini de sağlayarak göstermek,

Sendikamızca, üyelerine sunulan çalışmaların kalitesi ve verimliliğinin yükseltilmesi ve üyemiz bulunan işyerlerine özen içinde bir yönetim ve yürütüm anlayışının sergilenebilmesi gibi amaçları doğrultusunda hareket edilerek, gerekli faaliyetlerini de sürdürmektedir.

18.10.2012 tarihinde yeni hali ile yürürlüğe giren 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu iş Sözleşmesi Kanunu’na göre Kağıt İşkolu, 6 No.lu Ağaç İşkolu ile birleştirilmiş olup, Sendikamızın yeni ünvanı Türkiye Selüloz, Kağıt ve Ağaç Mamülleri Sanayi İşverenleri Sendikası (KASİSEN) olarak değişmiştir

KASİSEN

Türkiye Selüloz, Kağıt ve Ağaç Mamulleri Sanayi İşverenleri Sendikası