Tarihçemiz Hakkımızda
Sendikamız,
Türkiye Kağıt ve Ağaç Mamulleri Sanayiinin
güçlü, güvenilir ve öncü teşkilatı olarak
haklı bir saygınlığa sahiptir.

Türkiye Selüloz, Kâğıt ve Kâğıt Mamulleri Sanayi İşverenleri Sendikası 1977 yılında Türkiye kâğıt sektöründeki özel işletme sayısının yükselmeye başlaması neticesinde kurulmuştur.

Sendika amaçlarını, kâğıttan yapılan her türlü eşya ve selüloz sanayi işkolunda faaliyet gösteren işverenlerin;

Çalışma ilişkilerinde mevzuat çerçevesinde…

Hakkımızda…

İlgili Kanun ve Mevzuatlar…

Görev ve Hedeflerimiz

Tarihçemiz

Türkiye Sanayisinin cumhuriyetten evvel ve cumhuriyetin ilanından sonra geçirdiği evreleri en yakından izleyen sanayi kolu, kâğıt sanayisidir.

Osmanlı döneminde adını kurulan kâğıt imalathanesinden alan Kâğıthane’de; 1453’den 1800 yıllarına kadar aralıklı olarak kâğıt imalatı yapılmıştır.

Cumhuriyet döneminde ise,Audemars Piguet Replica ilk sanayi kuruluşu olarak Türkiye…

Toplu İş Sözleşmesi dönemlerinde, gerekse de sonrasında, işçi sendikaları ile hassasiyetle sürdürülmeye çalışılan iyi ilişkilerin; sözleşme ve iş barışının korunması ve geliştirilmesinde de çok önemli rol sağladığı aşikârdır.

Kurulduğumuz günden bu yana görev alan yönetim kurullarımızın, uygulamaya geçirdiği çalışma programlarında…

Sendika, çalışanların ortak hak ve çıkarlarını korumak, sorunlarını çözmek için kurulmuş ekonomik öğeler taşıyan, devlet, siyasi parti ve iktidar örgütlenmelerinden bağımsız örgütlerdir.

Sendikalar sanayi devrimi sonrası ortaya çıkan çalışanlarla işverenler arasındaki güç eşitsizliğini ortadan kaldırmak için oluşturulmaya başlamıştır. Sendikal yapılanma…

Devamı…

Devamı…

Devamı…

Devamı…

Türkiye Selüloz, Kağıt ve Ağaç Mamulleri Sanayi İşverenleri Sendikası Audemars Piguet Replica Watches - KASİSEN

Büyükdere Cad. No: 95 Çınar Apt. Kat: 3 D:11  (34387) Mecidiyeköy - İstanbul     Telefon : 0212 275 13 88 - 0212 275 83 65   Fax : 0212 275 13 89

KASİSEN

Türkiye Selüloz, Kağıt ve Ağaç Mamulleri Sanayi İşverenleri Sendikası